fredag 4 mars 2016

v.9

Hej !
Nu har det gått ännu en vecka och tro det eller ej men nu närmar sig våren som vi längtar så efter.

Vi startade veckan med att se pjäsen"Din osynlige granne". Den tog upp från frö till planta,


Lägg till bildtext


På fredagen kom pjäsdeltagaren och arbetade med våra barn i en workshop.Workshopen handlade om ett miljötänk och hur vi i våra val kan göra en skillnad. Man gjorde olika experiment och olika lekar som skulle hjälpa barnen att förstå detta komplicerade sammanhang.....Allt hör ihop. Detta arbete ska väcka tankar hos våra barn som ska öka deras förståelse för vår civilisation,vår konsumtion och vår natur. En grund och en förståelse för att barnen så småningom ska kunna dra egna slutsatser,vara en positiv kraft inom familjen och kunna handla på ett ansvarsfullt sätt.
Vi bjöds på en mangokaka som var gjord på ekologiska råvaror.

Här är receptet


I I Läroplanen för grundskolan,förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står :

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen ska stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolan ska verka för att främja aktning för varje människas egenvärde och vår gemensamma miljö.


Vi har även avslutat vårt Tema Trafik genom att prata om vad man ska tänka på, när man är ute i trafiken när det är mörkt. Vi tittade på en film som visade hur viktigt det är att använda reflexer.

I svenskan arbetade vi vidare med ljuden.Vi delade upp ord i ljud och vi satte ihop ljuden till ett ord, många barn sa att det känns som att jag läser.

Vill påminna om att de barn som har fritids  finns det en påsklovslapp som ni kan hämta på bloggen som skulle varit ifylld senast 3 mars. Har ni inte gjort detta så var vänlig fyll i den idag! Det är viktigt så vi kan planera vår lovverksamhet och för att kunna beställa mat.

Vi önskar er en trevlig helg och så ses vi på måndag

Gisela och Marianne