fredag 15 april 2016

v.15Hej !!


Denna vecka arbetade vi vidare med våra läskompisar; berättaransiktet. Det hjälper oss att sammanfatta våra böcker; vem boken handlar om, vilken miljö den utspelar sig i och vad som händer.


I tisdags läste vi våra kapitelböcker  tillsammans med våra kompisar i förskoleklass B.


På matematiken ramsräknade vi till hundra. Vi pratade också om talets grannar; vilket tal som kommer före och vilket tal som kommer efter. Talet 8:s grannar är 7 och 9. Vi räknade våra frukter och pratade därefter om vilken frukt det var flest av och vilken frukt det var färst av.Det är viktigt att barnen får bekanta sig med olika begrepp som de kommer att möta i sina matteböcker hela skoltiden.


På svenskan handlar det mycket om att lära sig hur bokstäverna heter och hur de låter. Vi tränade oss
ljuda och skriva enkla trebokstavsord. Många barn börja nu kunna ljuda och skriva på egen hand.
Vi tittade också på ett nytt avsnitt ur bokstavslandet, den här gången handlade det om bokstaven N och U.


På Stegvis var veckans ämne hur man ska vara mot varandra. Hur viktigt det är att inte bara göra som man själv vill.

På fredagen hade vi bildlektion då pratade vi lite om talgoxen och alla barn fick tillverka vars en talgoxe.

Nu har våren kommit och barnen får gärna ha med sig uteleksaker som hopprep ,gummiband ,fotboll, kulor och pingisrack. Vi har nämligen fått ett nytt ute-pingisbord.

Vi har också sjungit en hel del den här veckan.


Vi är tacksamma om ni tittar över barnens kläder i kapprummet. Det är bra om ni tar hem alla saker som inte används nu, det blir så mycket saker som bara hamnar på golvet i kapprummet. Det blir lättare för dom att hålla reda på sina saker och det blir lättare att komma åt att städa!!Trevlig Helg!
önskar 
Marianne och Gisela
.